Maratha History Calendar

शिवकालातील दिनविशेष | Maratha History Calendar

This Maratha history Calendar is prepared by Shrikant Lavhate with information given by ॐकार in Orkut thread  and by Rohan Chaudhari on this blog. Other entries are added with their author and source link information in footer of event.

Please bring into notice any corrections if needed with supporting references. Required corrections will be made into entries.

Bookmark and share this page. Get acquainted with daily history happenings.

May 28, 2018
 • २८ मे १६६४

  जसवंतसिंह राठोड व भावसिंह राणा हे दोन म्हेवणे सिंहगडाच्या पराभवाचे खापर एकमेकांच्या माथी फोडीत पुण्याहून दिल्लीकडे निघून गेले. सिंहगड स्वतंत्र राहिला.

 • २८ मे १६६८

  शिवाजी महाराजांचा व फिरंग्यांचा कुडाळ येथे तह झाला.

 • २८ मे १६७४

  शिवाजी महाराज यांची राजाभिषेकाच्या 10 दिवस आधी मुंज करण्यात आली.
  Author : Rohan Chaudhari | Source : Link

 • २८ मे १७०१

  दख्खन स्वारीवर असलेल्या औरंगजेबाने पन्हाळगड - पावनखिंड जिंकला. आता तो निघाला विशाळगड जिंकायला.
  ***औरंगजेबाने अखेर तह करून विशाळगड २७ मे १७०२ रोजी ताब्यात घेतला. पन्हाळगड - पावनखिंड जिंकून विशाळगड ताब्यात घ्यायला त्याला बरोबर १ वर्ष लागले.***
  Author : Rohan Chaudhari | Source : Link

May 29, 2018
 • २९ मे १६७४

  शिवाजीराजांचा राजाभिषेकाच्या ९ दिवस आधी 'तूळापुरुषदान विधी' आणि 'तूळादान विधी' संपन्न.
  Author : Rohan Chaudhari | Source : Link

May 30, 2018
 • ३० मे १६६४

  जसवंतसिंह वेढा काढून दिल्लीला निघून जाताच शिवाजी राजे राजगडाहून सिंहगडावर आले. त्यांनी तो आपला अत्यंत प्रिय किल्ला नव्या कौतुकाने पाहिला.

 • ३० मे १६७४

  शिवाजीराजांचा राजाभिषेकाच्या ८ दिवस आधी 'विनायक शांती विधी' संपन्न.
  Author : Rohan Chaudhari | Source : Link

May 31, 2018
 • ३१ मे १६७४

  राज्याभिषेक सोहळ्या प्रीत्यर्थ संस्काराचा एक भाग म्हणून सोयराबाई, सकवार बाई, पुतळाबाई यांच्याशी शिवाजी महाराजांचा प्रतिकात्मक पुनर्विवाह करण्यात आला.

  राज्याभिषेक म्हणजे राजाचे भुमिशी लग्न. पण अभिषेका पुर्वी विवाह करावा असा धर्मसंकेत आहे. शिवकालात लग्ने बालपणीच होत असत. महाराजांना त्यांच्या वयास सांधर्म्य साधणारी मुलगी मिळणे अशक्य होते. पण म्हणून शिवरायांनी या ठिकाणी कुठल्याही लहान मुलिशी विवाह केलेला नाही. आता कळले का ? समर्थ शिवरायांना "आचारशिल - विचारशिल - सर्वज्ञ पणे सुशिल" असे का म्हणतात ? महाराज थोर विवेकी पुरूष होते !

June 4, 2018
 • ४ जून १६७४

  राज्याभिषेकापूर्वी शिवाजी महाराजांचे वैदिकविधीवत रायगडावर तुलादान झाले. यासमयी त्यांचे वजन भरले १६० पौंड. या समयी इतक्या वजनाचे तब्बल १७,००० शिवरायी सोन्याचे होन दान करण्यात आले.

June 5, 2018
 • ५ जून १६७२

  मोरोपंत पेशवे पंतप्रधान यांनी जव्हार जिंकून मुक्त केले.

June 6, 2018
 • ६ जून १६६०

  व्याघ्रगड उर्फ वासोटा मराठ्यांनी जिंकला.

June 8, 2018
 • ८ जून १६७०

  पुरंदरच्या तहात गमावलेला रोहिडा किल्ला शिवरायांनी पुनश्च जिंकून घेतला.
  Author : Rohan Chaudhari | Source : Link

 • ८ जून १७०७

  औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर मुअज्जम आणि अझमशाह ह्या त्याच्या २ मुलांमध्ये दिल्लीच्या तख्तसाठी युद्ध झाले. ह्यात मुअज्जमने अझमशाहला ठार करून दिल्लीची गादी बळकावली.
  Author : Rohan Chaudhari | Source : Link

 • ८ जून १७१३

  पंतप्रतिनिधि यांनी सिद्दी कडून रायगड किल्ला राजकारण साधून जिंकून घेतला. १६८९ साली रायगड सिद्दीने मुघलांसाठी जिंकला होता.
  Author : Rohan Chaudhari | Source : Link

June 9, 2018
 • ९ जून १६९६

  छत्रपति राजाराम आणि महाराणी ताराबाई यांना तामिळनाडू येथील जिंजी किल्ल्यावर पुत्ररत्न झाले. मुलाचे नाव 'शिवाजी' ठेविले.
  Author : Rohan Chaudhari | Source : Link

 • ९ जून १७००

  दख्खन स्वारीवर असलेल्या औरंगजेबाने सज्जनगड जिंकला.
  Author : Rohan Chaudhari | Source : Link

 • ९ जून १७१८

  पूर्ण ताकदीनिशी इंग्रज आंग्र्याँच्या विजयदुर्ग येथील आरमारावर चालून गेले. बरेचसे आरमार आंग्र्यान्नी पावसाळ्यासाठी नांगरुन ठेवले होते. तरीसुद्धा उत्कृष्ट संरक्षण क्षमता आणि सागराचा वापर ह्यामुळे इंग्रज ९ दिवस प्रयत्न करून पराभूत होउन मुंबईला परत गेले.
  Author : Rohan Chaudhari | Source : Link

June 10, 2018
 • १० जून १६६४

  विजापूर बादशाहाने सिद्दी अझीजखान यास महाराजांविरूद्ध तळकोकणावर रवाना केले. पण त्याने एकदम आल्लाघरीच स्वारी केली. या मोहिमेत तो एकाएकी मरण पावला.

 • १० जून १६७६

  छत्रपति शिवरायांच्या 'दक्षिण दिग्विजय' मोहिमेस सुरवात. राजाभिषेकानंतर छत्रपति शिवाजी महाराजांनी 'दक्षिण दिग्विजय' मोहिम आखली. गोवळकोंडयाच्या कुतुबशाही बरोबर सख्य करून विजापुरच्या आदिलशाहीचा नाश करायचा हे या मोहिमेमागचे सूत्र होते.
  Author : Rohan Chaudhari | Source : Link

 • १० जून १६८१

  औरंगजेबचा मुलगा पाछ्चा उर्फ़ अकबर छत्रपति संभाजी महाराजांच्या शरणार्थ आला. त्यास संभाजी राजांनी नेतोजी पलकर आणि हीरोजी फर्जद यान समवेत पाली येथील सुधागड जवळ ठेविले.
  Author : Rohan Chaudhari | Source : Link

 • १० जून १७६८

  पेशवे माधवराव आणि राघोबादादा यांसमध्ये धोडोपची लढाई. माधवरावने लढाई जिंकून राघोबास पराभूत केले.
  Author : Rohan Chaudhari | Source : Link

June 12, 2018
 • १२ जून १७३२

  सरखेल कान्होजी आंग्रे यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या संभाजी आणि मानाजी ह्या २ मुलांमध्ये सरखेल पदासाठी झगडा सुरु होता. अखेर १२ जून १७३२ रोजी त्यांच्यात लढाई सुरु झाली.
  Author : Rohan Chaudhari | Source : Link

June 13, 2018
 • १३ जून १६६५

  शिवाजी राजे आणि मिर्झाराजे जयसिंह यांच्यात इतिहास प्रसिद्द पुरंदरचा तह.
  Author : Rohan Chaudhari | Source : Link

 • १३ जून १७००

  औरंगजेब स्वतः सज्जनगड बघण्यास गडावर पोचला. दख्खन स्वारीवर असलेल्या औरंगजेबाने सज्जनगड ९ जून रोजी जिंकला होता.
  Author : Rohan Chaudhari | Source : Link

June 14, 2018
 • १४ जून १७०४

  मुघलांच्या कैदेत असलेल्या छत्रपति संभाजी यांच्या पुत्र शाहूचे औरंगजेबाने लग्न लावून दिले.
  Author : Rohan Chaudhari | Source : Link

June 15, 2018
 • १५ जून १६७०

  मराठ्यांनी सिंदोळा विजापूरकरांकडून जिंकून घेतला. कोणा मातब्बराने ही मोहिम फत्ते केली ? ते काही समजायला मार्ग नाही. इतिहास मुका आहे..........तिथे तर्कही लंगडा पडतो. सामान्य माणसाने घडविलेला असामान्य इतिहास म्हणजे मराठ्यांचा इतिहास. लिहून ठेवायची आमच्यात पद्धत नव्हती. पराक्रम करायचा आणि मोकळे व्हायचे.

 • १५ जून १६७५

  कारवारची मोहिम आटोपून छत्रपति शिवाजी महाराज रायगडावर परत.

June 16, 2018
 • १६ जून १६७०

  माहुली किल्ल्याची किल्लेदारी मनोहरदास गौडा याने सोडली. नविन किल्लेदार आला अलिवर्दि बेग. शिवाजी महाराजांनी छापा घालून माहुली - भंडारदुर्ग आणी पळसखोल ही दुर्गत्रयी जिंकली.
  Author : Rohan Chaudhari | Source : Link

 • १६ जून १६५९

  विजापुरच्या आदिलशाहने शिवाजी राजांविरुद्ध अफझलखान याला एप्रिल १६५९ मध्ये मोहिमेसाठी मुकरर केले होते. १६ जून रोजी आदिलशाहने वाई आणि तळकोकणातल्या सर्व वतनदरांना फर्मान पाठवले आणि शिवाजी राजांविरुद्ध खानाला येउन मिळण्यास सांगितले.
  Author : Rohan Chaudhari | Source : Link

June 17, 2018
 • १७ जून १६७४, बुधवार, मध्यरात्र

  जिजाबाई साहेब यांचे रायगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या पाचाड येथे निधन. आनंदनाम संवत्सरात ज्येष्ठाच्या वद्य नवमीला आऊसाहेबांची प्राणज्योत मालवली. थोरल्या महाराज स्वामींचे मातृछत्र उडाले. राजा पोरका झाला. दिशा शुन्य झाल्या. आधार संपला. अंधार उरला. फक्त घनदाट अंधार. आता महाराजांना "बाळ" म्हणणारे जगात कोणीही उरले नाही. महाराज एकाएकी प्रौढ झाले.

 • १७ जून १६३३

  अस्त होणाऱ्या निजामशाहीला नवसंजीवनी देण्याचे राजे शहाजी आणि मुरार जगदेवाचे अखेरचे प्रयत्न. ६ वर्षाच्या 'मुर्तिझा'ला गादीवर बसवून निजामशाही चालवण्याचे प्रयत्न.
  Author : Rohan Chaudhari | Source : Link

June 18, 2018
 • १८ जून १६६५

  ९ वर्षाचे शंभूराजे मुघल छावणीमध्ये मनसबदारी स्विकारण्यास हजर. पुरंदरच्या तहानुसार शिवाजीराजांना बाळ शंभू राजांसाठी मनसबदारी स्विकारणे भाग पडले होते.
  Author : Rohan Chaudhari | Source : Link

June 19, 2018
 • १९ जून १६७६

  नेतोजी उर्फ मुहंमद कुलीखान पुनश्च हिंदू झाले. शिवाजी महाराजांनी वैदिक पद्धतीने विधीवत नेतोजी पालकरांना पुनः शुद्ध करून हिंदु धर्माचे द्वार खुले केले. समर्थांनी लिहिले आहे की, "बंड पाषांड उडाले, शुद्ध अध्यात्म वाढले." असे का लिहिले आहे, हे अशा घटनांमधून उलगडते.

 • १९ जून १६७२

  मोरोपंत पेशवे पंतप्रधान यांनी रामनगर जिंकले.

June 21, 2018
 • २१ जून १६६०

  चाकणच्या किल्ल्याला शाईस्तेखानाचा वेढा पडला.

June 22, 2018
 • २२ जून १६७०

  मराठ्यांनी कर्नाळा किल्ला जिंकला.

June 24, 2018
 • २४ जून १६७०

  मराठ्यांनी रोहिडा जिंकला.

June 26, 2018
 • २६ जून १६६४

  सुरतकर इंग्रजांचे कारवारकर इंग्रजांना इशारतीचे पत्र. या पत्रात इंग्रजांना शिवाजी राजांपासून सावध राहण्याविषयी इशारा दिलेला आहे.

5 thoughts to “Maratha History Calendar”

  1. मिळेल ना. फेसबुकवर मोडी लिपी प्रसार समितीचा ग्रुप आहे तिथे चौकशी केल्यास आपण राहत त्या विभागातही तज्ञ लोकांचे मार्गदर्शन मिळेल

आपला अभिप्राय नक्की कळवा | Leave a reply